Aday Öğrenciler

Başvuru için gerekli koşullar

1)      Her eğitim-öğretim yarıyılı başında "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri uyarınca yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınabilmektedir.

2)      Adayların yüksek lisans programlarına başvurabilmesi için bir lisans diplomasına, doktora programlarına başvurabilmesi için bir lisans ve tezli / tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

3)      Adayların lisansüstü eğitim giriş sınavına (ALES) girmiş olmaları ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları zorunludur.

4)      Doktora programlarına başvuran adaylar için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan benzer puan almış olmaları gerekmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler

1)      Başvurmak istediği program ya da programları belirten dilekçe,

2)      Özgeçmiş,

3)      Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

4)      Lisans ve Yüksek Lisans not durum belgesinin (transkript) aslı veya noter tasdikli örneği,

5)      Lisansını ve/veya Yüksek Lisansını yurtdışında yapanlardan Yükseköğretim Kurulu Denklik Belgesi,

6)      ALES sayısal en az 55 (GMAT 450 veya GRE sayısal 610) puan aldığına dair belge,

7)      2 adet vesikalık fotoğraf,

8)      Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

9)      Doktora programları için yabancı dil belgesi YDS en az 55 puan veya eşdeğeri puan alındığına dair belge. Yüksek Lisans programları için varsa YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi.


Başa Dön