Program Çıktıları

Mezun öğrencilerimizin sahip olacakları yetenekler şu şekilde özetlenebilir:

  • Uzmanlık gerektiren Harita Mühendisliği projelerini tasarlama, uygulama ve yönetme kabiliyeti
  • Projelerde ihtiyaç duyulan modern mesleki teknik ve araçları kullanabilme yeteneği
  • Disiplinler arası projelerde uyumlu bir şekilde yer alabilme becerisi
  • Mekansal bilginin üretilmesi, analiz edilmesi ve sunulması yeteneği
  • Matematik, fen, mühendislik, analiz ve tasarım alanlarında edindikleri bilgileri mesleki problemlerini çözmede kullanabilme becerisi
  • Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışı
  • Meslek etiği ve sorumluluk bilinci

Başa Dön