Hakkımızda

Harita Mühendisliği mekansal bilginin toplanması, modellenmesi, analizi, yönetimi, yorumlanması ve geniş kullanıcı kitlelerine sunulması ile ilgilenen bir mühendislik disiplinidir. Bu görevi yerine getirirken uydu teknolojileri yanında bilgisayar ve teknolojik araçları en üst seviyede kullanan Harita Mühendisleri;

   - Mülkiyet sınırlarının belirlenmesi ve mülkiyet yönetimi,

   - İmar uygulamaları,

   - Karayolu, demiryolu, baraj, tünel ve köprü inşaatı gibi projelerin araziye uygulanması,

   - Uzaktan algılama teknikleriyle arazi envanterlerinin çıkarılması,

   - Uydu teknikleriyle konum belirleme,

   - Hava fotoğraflarından dijital harita ve arazi modellerinin üretilmesi,

   - Mobil haritalama sistemleri,

   - Endüstri, robotik, tıp vb. alanlarda yersel ve yakın resim fotogrametrisinin kullanımı,

   - Lazer tarama ile üç boyutlu tarihi eser ve yapı envanterlerinin çıkarılması,

   - Kent Bilgi Sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi,

   - Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojilerinden yararlanarak her türlü mekansal analizin gerçekleştirilmesi,

   - Gayrimenkul değerlerinin belirlenmesi,

   - Konumsal verilerin istatistik ve optimizasyon teknikleri ile analiz edilmesi, jeodezi problemlerinin cebirsel ve nümerik metotlar ile çözümü,

   - Yer kabuğu ve yapılardaki deformasyonların incelenmesi,

   - Yerin şekil ve büyüklüğünün belirlenmesi, gravite alanının incelenmesi,

   - Ölçme sistem, cihaz ve sensörlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve kalibrasyonu,

   - Hidrografik ölçmeler yoluyla deniz tabanı haritalarının üretilmesi,

vb. konum ve mekanla ilgili çok sayıda projenin gerçekleştirimini sağlamaktadırlar.

Yüksek Lisans Programımız, bu kadar geniş bir faaliyet alanına sahip olan Harita Mühendislerinin sürekli gelişim ve uzmanlaşmalarına destek olma yanında, ilgili alanlara bilimsel katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Başa Dön